เกี่ยวกับ ‘ศราทร’

เกี่ยวกับตัวตน

 • เป็นคนเมืองหลวง เกือบได้เป็นคนเดือนตุลา ๑๖ แต่เกิดช้าไป ๒๕ วัน
 • เรียน บ.ณ.(บูรณวิทย์) อนุบาลถึง ม.ต้น ต่อด้วย บ.น. (บวรนิเวศ) ตอน ม.ปลาย แต่ใจเร็วสอบเทียบได้ตอน ม.๕
 • ออกจากระบบการศึกษาหลังจากได้ ‘ประวัติศาสตรบัณฑิต’ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากทุ่งบางเขน ปี ๓๗
 • sub-editor กองบรรณาธิการ นสพ.มติชนรายวัน ปี ๓๘-๔๙
 • ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ

เกี่ยวกับ ‘ศราทร’

 • ใช้นามปากกา ‘ศราทร’ สำหรับเขียนบทร้อยกรองทุกรูปแบบและเนื้อหา
 • งานชิ้นแรกชื่อ ‘เสรี’ ตีพิมพ์ในเนชั่นสุดสัปดาห์ พ.ค.๔๐
 • หนังสือทำมือ ‘เสียงถอนใจของใบไม้’ ปี ๔๔
 • คอลัมน์ ‘เพลงกวี’ ใน Starpics music edition (พ.ย.๔๒-ก.ค.๔๕)
 • คอลัมน์ Poetic Sound นิตยสาร Core (ปี ๔๖-๔๗)
 • เขียนเรื่องสั้นและความเรียงเป็นครั้งคราว

เกี่ยวกับ ‘พล พะยาบ’

 • รางวัลชมเชย บทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร กองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ปี ๔๙
 • วิจารณ์ภาพยนตร์, Starpics movie edition (ปี ๔๓-๔๙)
 • บทความภาพยนตร์, นิตยสาร Core (ปี ๔๖-๔๗)
 • คอลัมน์เนื่องจากหนัง, มติชนสุดสัปดาห์ (พ.ย.๔๗-ก.ค.๔๙)
 • คอลัมน์อาทิตย์เธียเตอร์, มติชนรายวัน (ม.ค.๔๘-)
 • คอลัมน์ Rear Window, นิตยสาร mars (ม.ค.๕๐-)

นามปากกาอื่นที่เคยใช้

 • เพียงรพี รำไพ (เรื่องสั้น, เรื่องสั้น ‘จินตนา’ ในหนังสือรวมเรื่องสั้น ‘รักร้อน’ สนพ.มติชน ปี ๔๕)
 • เนอลามายด์ (ร้อยกรอง, คอลัมน์เหลาะแหละ วีคลี่ ในมติชนสุดสัปดาห์ ปี ๔๙)
 • นาย พ.ศ. (บทความ)

ติดต่อ

Advertisements
%d bloggers like this: