Posted by: srathorn | May 2, 2010

ที่พัก

ไม่ใคร่ได้ยินกระไรนัก
ภายในที่พักริมทางผ่าน
เรื่องราวรกเรื้อจากเมื่อวาน
ถึงคราวหักรานไร้ร่องรอย

อดีตเคยดื่มวักจะพักวาง
บางอย่างเหลือคงลงค่อยค่อย
เนิ่นนานเท่าไรที่ใจลอย
กี่การรอคอยไม่คืนมา

ภายในที่พัก
สักครั้งความเงียบมาเทียบท่า
ขณะโลกเคลื่อนไหวในเวลา
หลับตาคุดคู้อยู่ภายใน

ศราทร

Advertisements

Responses

  1. .

    พักบ้าง อะไรบ้าง

    ^_^


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: