Posted by: srathorn | March 27, 2010

แม่น้ำมีนาคม

รุ่มร้อน เร่าร้อน
มีนาฯ มหานครอ่อนไหว
ริมฝั่งเจ้าพระยาสายใย
ร้อนรนกระไรไม่แรมรา

ใช่เพียงพยับแดดแผดผ่าว
ระยับคลื่นพริบพราวรำพันว่า
ทุกข์ร้อนทุรนในอุรา
มหานครจึงคร่ำครวญ

ครวญจากสองฝั่งฟาก
ครวญจากใจช้ำกำสรวล
เมื่อต่างช่วงชิงเชิญชวน
ยากบรรจบทบทวนมาร่วมทาง

เจ้าพระยาสายใยไหลริน
ก่อนมหานครินทร์ก่อร่าง
แม้ร้อนรุ่มสุมไฟไม่เจือจาง
บาดหมางมีนาคมคงคลี่คลาย

ศราทร

Advertisements

Responses

  1. ขอบรอบรูปก้อนเมฆสีเงินประกาย

    อีกไม่ช้า…พระอาทิตย์โผล่พ้น

  2. ย้ายบ้านเหรอคะ
    ย้ายมาเวิร์ดเพรสกันเยอะเลยแฮะ
    ไม่แน่อาจจะตามมาบ้างค่ะ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: